Prawo jest jedno 

potrzeb księgowych jest wiele…

Telefon

+48 791 732 828
+48 501 232 894

Email

a.kozlowska@e-ksiega.pl
m.wawryniuk@e-ksiega.pl

Adres

00-896 Warszawa
ul. Ogrodowa 32A lok 18

About

SZUKASZ BIURA RACHUNKOWEGO ?

MBA Finance s.c. jest biurem rachunkowym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej zarówno dla spółek kapitałowych, spółek osobowych jak i dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. MBA Finance s.c. to projekt, który zrodził się z pomysłu dwóch przedsiębiorczych kobiet mających w branży finansowo – księgowej wspólnie ponad 40-letni staż zawodowy.

To co nas wyróżnia – to przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i znajomość zagadnień rachunkowo-podatkowych. Nasze zalety dają Państwu gwarancję solidności i bezpieczeństwo finansowe, ma to bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania Państwa biznesu. We współpracy z naszymi klientami opieramy się przede wszystkim na dewizie, że każdy z nich potrzebuje indywidualnego podejścia ze względu na odmienne warunki, w jakich działa ich przedsiębiorstwo. Dla naszego biura każdy klient jest ważny, dlatego do każdego podchodzimy indywidualni. W naszej firmie klient ma przypisanego tylko sobie opiekuna, którego celem jest poznanie specyfiki Państwa firmy oraz jej indywidalnych potrzeb. Dlatego już na etapie początkowym staramy się w sposób optymalny poznać charakter biznesowy klienta, otoczenie rynkowe w jakim działa oraz wewnętrzną strukturę i procesy w przedsiębiorstwie, co pozwala na płynną i efektywną współpracę.

Mobilność

Dla spersonalizowanych usług wewnętrznych w ofercie posiadamy również usługi świadczone w siedzibie klienta zarówno przy użyciu posiadanych przez niego systemów i bazy danych oraz przy użyciu naszego oprogramowania udostępnianego poprzez zdalny dostęp do baz danych.

Zdalny dostęp

Przy użyciu tak elastycznych rozwiązań systemowych również dla Państwa dobierzemy najdogodniejszą dla potrzeb Państwa firmy formę prowadzenia księgowości. Klientom, których księgi prowadzone są w naszym biurze udostępniamy zdalny dostęp do ich bazy danych dzięki czemu w każdym czasie i z każdego miejsca mają oni bieżące informacje o danych finansowych swojej firmy.

Elastyczność

Ze względu na różnorodność działalności naszych klientów opracowaliśmy dla każdego z Państwa indywidualną ofertę obsługi. Zdajemy sobie sprawę, że podstawą decyzji nie tylko finansowych lecz również handlowych naszych klientów, są dane pochodzące z systemów finansowo – księgowych. Stąd też indywidualizując charakter naszych usług oferujemy obsługę standardową – w siedzibie naszej firmy z wykorzystaniem własnych systemów księgowych. 

Satysfakcja

Korzystając z naszych usług Klienci uzyskują gwarancję rzetelności i wysokiej jakości wykonania. W efekcie owocuje to wieloletnią współpracą przy obopólnej satysfakcji. Jesteśmy dumni z faktu że większość naszych klientów jest z nami od wielu lat.

Nie jesteśmy najwięksi ale jesteśmy najlepsi

Klienci

Kadra

%

Satysfakcja

Szybki i profesjonalny

Zakres usług

Zakres usług świadczonych przez nasze Biuro ma na celu zapewnienie kompleksowej obsługi zarówno podmiotów gospodarczych tak krajowych i zagranicznych, jak również i osób fizycznych, instytucji oraz różnego typu organizacji, mając za zadanie rozwiązywanie wszelkich problemów natury finansowo-księgowej, podatkowej, oraz organizacyjnej w tym spraw kadrowych.

KSIĘGOWOŚĆ
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych;
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenia inwestycji (w tym również inwestycji w obcym środku trwałym);
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (deklaracje VAT, CIT, PIT i inne);
 • kontrola bieżąca rozrachunków;
 • rozliczenia transakcji wewnątrzunijnych, transakcji eksportowych i importowych;
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji z Urzędem Skarbowym (aktualizacja NIP/VAT), w tym wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla podatnika;
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • przygotowywanie raportów finansowych według indywidualnych potrzeb klienta;
 • rozliczenia opłat środowiskowych;
 • sprawozdawczość do GUS, NBP i urzędów administracji państwowej.
KADRY I PŁACE
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo – płacowej (kartoteki osobowe pracowników, listy płac, kartoteki płacowe pracowników, umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, zaświadczenia, PFRON, ZFŚS, itp.);
 • rozliczenia z ZUS (wszystkie dokumenty rozliczeniowe i zgłoszeniowe);
 • przygotowywanie wszelkiej korespondencji z ZUS;
 • reprezentowanie podatnika przed ZUS w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem.
USŁUGI DODATKOWE
 • opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości;
 • opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania;
 • INTRASTAT;
 • ewidencja magazynowa;
 • fakturowanie;
 • windykacja należności (monit);
 • przygotowywanie wniosków (rejestracja/zmiana) do KRS;
 • obsługa administracyjno-biurowa.

Z kim podpiszesz umowę…

Agnieszka Kozłowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W branży finansowo-księgowej pracuje od roku 1993. W tym czasie zdobywała doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych a następnie na stanowisku głównego księgowego w firmach o pełnym profilu działalności (produkcja – handel – usługi) zatrudniających średnio około 200 pracowników. W roku 2010 uzyskała certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozpoczęła własną działalność obsługując pod względem rachunkowo-księgowym ponad 50 przedsiębiorstw: spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie współpracuje również z podmiotami z kapitałem zagranicznym bądź zatrudniające obcokrajowców anglojęzycznych.

Małgorzata Wawryniuk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W branży finansowo – księgowej od 2000 roku. W trakcie wykonywania zawodu nabyła doświadczenie we wszystkich działach księgowości. Od 2004 roku sprawowała funkcje Głównego Księgowego w firmach o profilu badawczo rozwojowym, usługowym, produkcyjnym, technicznym oraz budowlanym. Brała udział w rozliczaniu projektów dotacyjnych zarówno finansowanych ze środków unijnych, jak i pozostałych projektów międzynarodowych, samorządowych oraz naukowych. Jej specjalnością są firmy stawiające wyzwania księgowe – przy rozbudowanej księgowości jak i raportowaniu wewnętrznym. Dzięki znajomości języka angielskiego współpracuje również z podmiotami z kapitałem zagranicznym bądź zatrudniające obcokrajowców anglojęzycznych.

Obszar działalności

Teren całego kraju

Nasze biuro ma siedzibę w Warszawie ale nasi klienci są zlokalizowaniu na terenie całego kraju. Nowoczesne systemy informatyczne pozwalają nam na pełną współpracę z dowolnym zakątkiem Polski.

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania…

Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), jeżeli nabycia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, który nie został zidentyfikowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium kraju?

TAK. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) uwarunkowane jest między innymi tym, że:
1) dostawca jest podatnikiem podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego,
2) nabywca jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.
W związku z powyższym obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) na terytorium kraju powstaje u podatnika polskiego niezależnie od tego, czy został on zidentyfikowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz czy posługuje się numerem NIP z prefiksem PL.

Czy podatnik, który wystawia faktury VAT w formie papierowej może ich kopie przechowywać w formie elektronicznej na dyskach CD?

 

TAK. Zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), podatnicy przechowują faktury, faktury korygujące, a także duplikaty tych dokumentów, w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwe ich odszukanie;
3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej umożliwiający tym organom również przetwarzanie danych w nich zawartych.

 

 

Kiedy podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług?

 

Zgodnie z art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatnik może zmniejszyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru bądź usługi, dla którego wystawiono fakturę. 
Przykład: Firma X dokonała upustu cenowego i wystawiła korektę faktury na Firmę Y w dniu 28 maja. Firma X wysłała korektę faktury do Firmy Y listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W dniu 10 czerwca firma X otrzymała zwrotkę z urzędu pocztowego, na której data odbioru faktury przez Firmę Y została wskazana na dzień 1 czerwca. W takiej sytuacji Firma X wykarze przedmiotową korektę faktury w swojej deklaracji podatkowej za czerwiec. 
Jeżeli w analogicznej sytuacji data odbioru na potwierdzeniu odbioru byłaby np. 31 maja Firma X mogłaby ująć korektę faktury sprzedaży już w deklaracji podatkowej za maj.

 

 

Porozmawiajmy

Uzyskaj bezpłatną konsultację

Agnieszka Kozłowska

tel: +48 791 732 828
e-mail: a.kozlowska@e-ksiega.pl

Małgorzata Wawryniuk

tel: +48 501 232 894
e-mail: m.wawryniuk@e-ksiega.pl

Godziny pracy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 17:00

Adres

MBA Finance s.c. – Biuro Rachunkowe
00-896 Warszawa
ul. Ogrodowa 32A lok 18